CAPS SPÓŁKA AKCYJNA

Relacje inwestorskie

Numer KRS: 0000390799
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7831676465
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 000 000,00 zł

AKCJONARIAT

Kontakt dla akcjonariuszy

CAPS SA,
ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznan, Poland
tel.: +48 61 834 30 49

100 % udziałów w akcjonariacie posiada CAPS Group Associates Limited

Ogłoszenia

Klauzule dla kontrahentów i dostawców usług

Klauzule dla klientów i potencjalnych klientów

Klauzule dla kandydatów na pracowników

Klauzule dla kandydatów na stażystów i praktykantów

Klauzula dla pracowników i współpracowników klientów

Klauzula dla nadawców i odbiorców korespondencji